Odeslat známému

Odesílatel:
Příjemce:

Odesláním řádně vyplněného formuláře každý žadatel souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovány společností CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán písemnou formou na sídlo správce.

kod